ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η εκτέλεση θερμών εργασιών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης επαγγελματικών χώρων. Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 ατμοκαθαρισμούς σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Πιστοί στην αξία της καινοτομίας, έχουμε αναπτύξει ένα πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού - αδρανοποίησης εκρηκτικών περιβαλλόντων με τη χρήση υπέρθερμου ατμού. Η κινητή μονάδα «άτμισης», ένα όχημα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, αποτελείται από μία ατμογεννήτρια πιέσεως 15bar και όλες τις κατάλληλες διατάξεις με τις οποίες παράγεται ο υπέρθερμος ατμός, με τον οποίο πραγματοποιείται είτε καθαρισμός, είτε η αδρανοποίηση μίας δεξαμενής κλειστού χώρου.

Πρόκειται για μία διαδικασία που διαρκεί από 2 έως 4 ώρες, καθαρίζει πλήρως τη δεξαμενή καυσίμου από κατάλοιπα και αέρια υδρογονανθράκων και επιτρέπει να διεκπεραιωθούν θερμές εργασίες με απόλυτη ασφάλεια ή να γίνει αλλαγή προϊόντος καυσίμου στις δεξαμενές. Ένα πρόσθετο όφελος του πρωτοποριακού αυτού συστήματος είναι ότι καθαρίζει και απολυμαίνει τις δεξαμενές από μύκητες που προσβάλλουν τα καύσιμα και τις διατηρεί καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα.