ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο την κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σε εμάς, μπορείτε να προμηθευτείτε εξειδικευμένα υλικά και σύγχρονο εξοπλισμό κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων, που να καλύπτουν οικονομικά και αποτελεσματικά τις δικές σας κατασκευαστικές και τεχνικές ανάγκες.

Σας προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, όπως πολυεστερικά φρεάτια δεξαμενών και αντλιών, πλαστικά και μεταλλικά καλύματα δεξαμενών, εξαρτήματα εξοπλισμού φρεατίων, δεξαμενών και μηχανοστασίων, ηλεκτρολογικούς πίνακες εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικούς πίνακες αυτοματισμών.