ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., γνωρίζουμε εκ πείρας ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι ο πυρήνας κάθε επαγγελματικού και βιομηχανικού χώρου που λειτουργεί εύρυθμα και αποδοτικά. Σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα, μεταφέρουμε σε κάθε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση που αναλαμβάνουμε τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο. Το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας δώσει λύσεις απόλυτα συμβατές με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας. Λύσεις σύγχρονες, ποιοτικές και ασφαλείς.

Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, από ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους, εγκατάσταση και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης, προμήθεια και τοποθέτηση Η/Ζ, μέχρι και ιδιαίτερα απαιτητικές, εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε ύψος. Εγγυόμαστε την παράδοση ενός άψογου, από ηλεκτρομηχανολογική άποψη, έργου.