ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

UPS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την προμήθεια, μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, καθώς και την αποκατάσταση βλαβών των UPS, δεδομένου ότι αυτά πρέπει να συντηρούνται, για να υπάρχει αδιάλειπτη τάση στους εξοπλισμούς που τροφοδοτούν.